Ge ett bidrag

Genom ditt bidrag hjälper du människor som skadats i kriget att få tillgång till lek, skola och arbete!

Välj betalningssätt